ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2019. január 16. napjától

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató www.mikoart.hu weboldalán (továbbiakban: Honlap) elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit.

1. SZOLGÁLTATÓ

Név: Mikó F. László egyéni vállalkozó
Cím: 1038 Budapest, Hegyalja u. 4/a
Adószám: 68938400-1-41
Képviselő neve: Mikó F. László
Email cím: miko.f.laszlo@gmail.com
Ügyfélszolgálat: info@mikoart.hu
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Számlaszám: 117421802145143200000000

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található elektronikus piactéren (továbbiakban: Webshop) keresztül történik.

2.2 A Felhasználó a Honlap használatával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, megértette, tudomásul vette és elfogadta.

2.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó elfogadja. A hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető és tartalmazza a hatálybalépés napját. A Honlap használatára a használat napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2.4 A Honlap teljes egésze – a Honlapon megjelenő szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek – szerzői jogvédelem alá tartoznak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen tartalmi és formai elemek Mikó F. László kizárólagos tulajdonában állnak, annak használatára és felhasználására kizárólag Mikó F. László jogosult. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a Honlap működését zavarni, vagy annak tartalmát módosítani.

2.5 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Mikó F. László a tulajdonosa a www.mikoart.hu, valamint a www.facebook.com/mikoflszlo/ oldalnak is. Tekintve, hogy ezeken az oldalakon is a Honlapon található termékek szerepelnek, ezért ezekre az oldalakra is a jelen ÁSZF szerzői jogra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

3. A WEBSHOPBAN MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

3.1 A www.mikoart.hu honlapon Mikó F. László festőművész alkotásai vásárolhatók meg.

3.2 A termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni a Webshopban. A termék információs oldala tartalmazza a termék méretét, legfőbb jellemzőit, elkészítési technikáját, Szolgáltató egyéb megjegyzését termékével kapcsolatosan. A Webshopban szereplő fotón látható termék nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a Felhasználó részére megküldésre kerülő terméktől. A kismértékű eltérések nem jelentik a Szolgáltató nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

3.3 A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, de a Felhasználó az első vásárlás előtt regisztrálhatja magát a Webshopban. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljes körűen ki kell töltenie.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később módosíthatók. A Webshop regisztrált Felhasználója vásárlás előtt felhasználó nevük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be a Webshopba. Ha a Felhasználó elfelejtette jelszavát, a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer egy ellenőrző kódot küld. Az ellenőrző kódot beírva Felhasználó beírhatja az új jelszavát.

3.4.Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az 1. pontban megjelölt ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3.6. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4. VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBAN

4.1 A termékek téma szerinti csoportjait a Honlap bal oldalán található menüsoron választhatja ki a Felhasználó: Festmények. A menüsoron a kiválasztott kategóriában megjelennek az adott kategória termékei. A termékre, vagy a Részletekre történő kattintással annak részletei, információs oldala látható a termék fotójával.

4.2 Felhasználó a termék kosárba helyezését követően visszatérhet a Webshop menüsorában található termékekhez, vagy választhatja a Kosárba helyezett termékkel kapcsolatban a Megrendelés megkezdését a Pénztárra történő kattintással, vagy a Kosárból a termék eltávolítását. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti bármikor vásárlása folyamán.

4.3 A Pénztárra való kattintással lehetőség van regisztráció nélkül, vagy regisztrált vásárlóként vagy regisztrációval vásárolni. A megrendelés és a szállítás miatt minden esetben szükséges, hogy Felhasználó kitöltse a Felhasználói adatlapot elérhetősége és címe feltüntetésével. Ennek megadását követően a Szállítási és Fizetési mód kiválasztását követően rendelhető meg a termék. A Kosár tartalma egészen a Megrendelés elküldéséig (Megrendelés ikonra kattintásig) módosítható és törölhető.

4.4 Megrendeléskor a Felhasználó elfogadja rendelése összegét (összesítés), valamint az ÁSZF-et. E nélkül a megrendelés nem jön létre.

4.5 A Szolgáltató a megrendelés megérkezését követően elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja a megrendelést a Felhasználó felé. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni kell a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben a visszaigazolás a megrendeléstől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül a szerződési kötelezettség alól. Amennyiben a Felhasználó rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a Szolgáltató a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudja. Szolgáltató a megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállal.

4.6 A Felek közötti szerződés a Felhasználó adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését, valamint a Megrendelés ikonra kattintás megerősítését követően, az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. A felek között íly módon létrejött szerződés magyar nyelvű, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, nem kerül rögzítésre és nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. A szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, betartva a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 A megrendelések leadása a Webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a Honlapon. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

5.2 A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek postára adását követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

5.3 A Honlapon szereplő termékek ára magyar forintban értendő, bruttó ár, tartalmazza a mindenkor hatályos Általános Forgalmi Adót (továbbiakban: ÁFA). A termékek ára tartalmazza a kiszállítás költségét és a csomagolás díját.

5.4 A termék(ek) vételárának kiegyenlítése banki átutalással, a Szolgáltató (Mikó Ferenc László) OTP Banknál-nál vezetett 11742180-21451432 sz. bankszámlaszámára történik. 5.5 Átutalásnál a közlemény rovatban a visszaigazolásban szereplő megrendelési számot fel kell tüntetni.

5.5 Amennyiben a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra), úgy a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

5.6 A megrendelt termékek árát tartalmazó számlát a Szolgáltató a termékekkel együtt küldi meg a Felhasználó részére.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1 A Webshopban megrendelt termék átvétele postai szállítással lehetséges.

6.2 Postai szállítás esetén a megrendelt terméket a Szolgáltató az Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban és az Felhasználó által megjelölt címre szállíttatja ki a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával.

6.3 A Szolgáltató a postára adás határidejéért vállal felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.4 Amennyiben a Felhasználó bármi sérülést tapasztalna a terméken, a szállítmányozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az terméket és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

6.5 Amennyiben a Felhasználó rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a Szolgáltató a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a Felhasználót erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a Felhasználó megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre akkor van lehetőség, ha a Felhasználó a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét.

6.6 Amennyiben a Szolgáltató felszólítására a Felhasználó 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben az ismételt kézbesítés összegét, úgy a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató visszautalja a már megfizetett vételárat a Felhasználó részére. Ez esetben a Szolgáltató nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a Felhasználó felé.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1 A Felhasználó a Webshopban megrendelt termékek megvásárlásától 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A 14 munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik.

7.2 A Felhasználó e-mailben küldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF 1. Szolgáltatóra vonatkozó fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

7.3 Elállás esetén a Felhasználó köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a Szolgáltató részére a terméket. A visszaküldés költségeit a Felhasználó viseli. Elállás esetén a Felhasználó a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni.

7.4 Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül a Szolgáltató a Felhasználó által a részére kifizetett összeget visszatéríti a Felhasználónak, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. A Szolgáltató jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát.

8. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

8.1 A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

8.2 Szolgáltató a termékeire 6 hónap garanciát vállal. A Szolgáltató csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a Szolgáltató az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Szolgáltató csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni.

8.3 A jótállási és szavatossági igényre vonatkozó értelmező összefoglaló megtalálható a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján:

http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag

8.4 Szavatossági igény érvényesítésére kizárólag a Webshopban vásárolt termék esetén van mód.

8.5 A Felhasználó a hibás termék kijavítása érdekében a hibás terméket, illetve a vásárlásra vonatkozóan kiállított számla másolatát a Szolgáltató részére megküldi. Amennyiben a számlát a Felhasználó nem tudja bemutatni, és a kijavításra visszaküldött termékről egyébként nem egyértelmű, hogy az a Szolgáltató által készített termék, úgy a Szolgáltató nem köteles a szavatossági igényt teljesíteni.

8.6 Amennyiben a megküldött termékre vonatkozóan a Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a fentiek alapján, úgy erről a Felhasználót tájékoztatja és a terméket a Felhasználó költségére utánvéttel visszaküldi. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás és a postázás költségeit is) a Szolgáltatót terhelik.

9. PANASZÜGYINTÉZÉS

9.1 A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Mikó F. László

Levelezési cím: 1038 Budapest, Hegyalja u. 4/a

Telefonszám:

E-mail cím: info@mikoart.hu

9.2 A panaszok elintézéséhez szükséges, hogy a Felhasználó közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy Szolgáltató azonosítani tudja a panasszal érintett teljesítést.

9.3 A Szolgáltató a szóbeli panaszt megvizsgálja és tájékoztatja álláspontjáról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosolja a panaszt. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, írásban meg kell küldenie a Szolgáltató részére a panaszát.

9.4 A Szolgáltató az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgálja és megválaszolja, válaszát indokolja.

9.5 Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (www.nfh.hu)

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Online Vitarendezési Platform:


Budapesti Békéltető Testület


1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.


Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.


E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86


Telefon:06 (1) 488 21 31

9.6 Szolgáltató a panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrzi.

10. EGYÉB

10.1 Webshop, Honlap és a termékek árainak módosítása

A Szolgáltató a Honlap tartalmát folyamatosan frissíti, és termékeinek árait módosíthatja. A Honlapon forgalmazott termékek árai a módosítás Honlapon történő közzétételét követően lép hatályba, és a módosított ár csak a módosítást követő tranzakciókra érvényes.

10.2 Technikai korlátok

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

10.3 Irányadó jogszabályokA jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.